за нас история в какво вярваме църкви Сион събития проповеди връзки начало
 
 
 
  | история | църкви в региона | дейности и служения | пророчества |  
     
   
   
   
   
   
   
   
  Свобода  
   
   
   
   
   
 
  webmaster  
 •  
 • Църквите "СИОН" в региона на Стара Загора имат вече своята история, датираща от 1996 година. В следствие на мисионерската дейност на екипи от ХЦ"СИОН", Стара Загора започва активна дейност по изграждането на първите църкви в с.Зимница, с.Едрево и с.Дъбово. Днес тези църкви имат обучени лидери, действащи служения и самите те са част от мисионерската дейност в региона на гр.Стара Загора, където вече има 20 църкви , част от семейството на църквите "СИОН".

  За църквите в региона на Стара Загора отговаря п-р Калин Чепилев.

  В началото на 2007 г. п-р Калин Чепилев, воден от идеята за подобряване ефективността на служението в местните църкви, вложи своите усилия в изработване на проект за евангелизиране на деца, обучение на неделни учители и започване на неделни училища. Проектът (видео представяне) бе подкрепен и от международната Фоурскуеър фондация. През 2007 г. бяха обучени 36 неделни учители, бе изграден и сформиран евангелизационен екип с постановка на куклен театър, който по детски достъпен начин достига децата с благовестието и бяха проведени 14 евангелизации. Над 1000 деца чуха веста за спасението, някои от които откликнаха на поканата за покаяние. Днес в 12 от тези църкви има неделни училища, които ежеседмично обучават децата на Божието Слово.

   
   
   
   

  Християнска църква "Сион"
  с. Блатец, общ. Сливен

  Ръководител: п-р Димитър Стоянов Бонев
  Църквата е основана през май 1998г.
  Брой членове: 15

  Адрес на богослуженията: с.Блатец, ул."Българка"№37
  Ред на богослуженията: събота - 14,00 ч
  Телефони за контакти: 04512/2356; 0887/454 094


   
   
    Християнска църква "Сион"
  с. Белозем, общ. Раковски

  Ръководител: Красимир Кирилов Велиев
  Църквата е основана през септември 1999 г.
  Брой членове: 30

  Адрес на богослуженията: с. Белозем, ул. ”Орхидея” №3
  Ред на богослуженията: четвъртък и неделя - 18:30 ч.
  Телефони за контакти: 0897 899615 

   

   

   
  Боянци  
   

  Християнска църква "Сион"
  с.Боянци, общ.Асеновград

  Ръководител: п-р Рангел Георгиев Славчев
  Църквата е основана през февруари 2002г.
  Брой членове: 35

  Адрес на богослуженията: с.Боянци, ул."Рила"№5
  Ред на богослуженията: вторник, четвъртък и събота - 18ч.
  Телефони за контакти: 0895 264251

   

   
  Гита  

  Християнска църква “Сион”
  с. Гита, общ. Чирпан


  Ръководител: Асан Шериф
  Църквата е основана през 2006 г.
  Брой членове: 30

  Адрес на богослуженията: с.Гита
  Ред на богослуженията: петък – 18:30ч.
  Телефони за контакти: 0889 680457

   

   

  Горно Съхране  
  Християнска църква “Сион”
  с.Горно съхране

  Ръководител: Алиосман Зюбеид
  Брой на членове: 20
  Телефон за контакт: 0897 780860 ; 0894 246285


  Градина  
   

  Християнска църква “Сион”
  с. Градина, общ. Първомай


  Ръководител: Иван Атанасов
  Църквата е основана през 2005 г.
  Брой членове: 20

  Адрес на богослуженията: с.Градина
  Ред на богослуженията: петък – 18:30ч.
  Телефони за контакти: 0899 540882 ; 0899 340790


   

   
  Гранит  
   

   

   

   
    Димитровград  
   
   
    Християнска църква "Сион"
  с. Дъбово, общ. Мъглиж

  Ръководител: Алекси Емилов Симеонов
  Църквата е основана през юли 1997г.
  Брой членове: 50

  Адрес на богослуженията: с. Дъбово, ул. "Северна" №14
  Ред на богослуженията: вторник, четвъртък и неделя -18:00 ч.
  Телефони за контакти: 0896 786202
   
   
   

  Християнска църква "Сион"
  с. Едрево, общ. Николаево


  Ръководител: Мирослав Неделчев Миланов
  Църквата е основана през август 1996 г.
  Брой членове: 48

  Ред на богослуженията: вторник, четвъртък и неделя -18:30 ч.
  Телефони за контакти: 0895 240838

   
   
   

  Християнска църква "Сион"
  с. Зимница, общ. Мъглиж


  Ръководител: Анаида Иванова Антонова
  Църквата е основана през юни, 1996 г.
  Брой членове: 80

  Адрес на богослуженията: с. Зимница, бивша фурна
  Ред на богослуженията: вторник, петък и неделя -18:30ч.
  Телефони за контакти: 0896 786204

   
  Карлово  

  Християнска църква “Сион”
  гр.Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив


  Ръководител: Бисер Димитров
  Църквата е основана през 2004 г.
  Брой членове: 40

  Адрес на богослуженията: гр.Карлово, ул.”Божур” 14
  Ред на богослуженията: петък, неделя – 18:30ч.
  Телефони за контакти: 0899 855494

   

   

    Християнска църква "Сион"
  с. Самуилово, общ. Сливен


  Ръководител: Симеон Борисов Демирев
  Църквата е основана през юни 2002 г.
  Брой членове: 50

  Адрес на богослуженията: с. Самуилово, ул. "Бригадирска" №40
  Ред на богослуженията: вторник, петък, неделя - 18:30 ч.
  Телефони за контакти: 0899 509564
   
  Християнска църква "Сион"
  с. Свобода, общ. Чирпан

  Ръководител: Стоян Ангелов Иванов
  Църквата е основана през април, 1998 г.
  Брой членове: 40

  Адрес на богослуженията: с. Свобода, ул. Славянска" №13
  Ред на богослуженията: вторник, петък, неделя - 18:30 ч.
  Телефони за контакти: 0896 147831
  Розино  
       
    Симеоновград  
    Християнска църква "Сион"
  гр. Симеоновградопот,
  общ. Ръководител:
   
    Сопот  
    Християнска църква "Сион"
  гр. Сопот, общ. Карлово
  , Ръководител: Димитър Рангелов

  Телефони за контакти: 0896583797
   
       
    Стара Загора - кв.Македония  
  Християнска църква "Сион"
  гр. Стара Загора, кв. "Македония"
  Ръководител: Христо Кирилов
  Църквата е основана през юли 2000 г.
  Брой членове: 35

  Адрес на богослуженията: Ст. Загора, кв. "Чумлека", ул. "Чавдар" №1
  Ред на богослуженията: вторник, четвъртък - 18:30 ч.; неделя - 14 ч.
  Телефони за контакти:0899976693
  Трилистник
    Християнска църква "Сион"
  с. Трилистник, общ. Марица, обл.Пловдив


  Ръководител: Андрей Юриев Андреев
  Църквата е основана през 2006 г.
  Брой членове: 15

  Ред на богослуженията: вторник - 19:30 ч.
  Телефони за контакти: 0987 241557 
   
     
  Християнска църква "Сион"
  с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора


  Ръководител: Осман Дуямин Мехмед
  Църквата е основана през август 2000 г.
  Брой членове: 25

  Адрес на богослуженията: с. Хан Аспарухово, ул. "Детелина" №14
  Ред на богослуженията: четвъртък-18:30ч; неделя - 14:30 ч.
  Телефони за контакти: 0876 140064; 0893 759007
    Христо Даново  
  Християнска църква "Сион"
  с.Христо Даново

  Ръководител: Митко Солчев
  Брой членове:
     
   

  Християнска църква "Сион"
  с. Черна гора, общ. Братя Даскалови


  Ръководител: Иван Петров Иванов
  Църквата е основана през февруари 1999 г.
  Брой членове: 40

  Адрес на богослуженията: с.Черна гора, ул."Вит" №4
  Ред на богослуженията: сряда, неделя - 18:30 ч.
  Телефони за контакти: 0897 052969

   
    Chirpan  
    Християнска църква "Сион"
  гр. Чирпан, общ. Чирпан

  Ръководител: Стефан Ангелов Кирилов
  Църквата е основана през септември 2003 г.
  Брой членове: 35

  Адрес на богослуженията: гр.Чирпан, ул."Победа"№74
  Ред на богослуженията: сряда -18.30 ч., неделя -10:00 и 18:30 ч.
  Телефони за контакти: 0889 525127
   

   

   
   

  Арт-формация
  "НОИС"